Kokkuvõte komisjoni otsusest, 17. september 2019, millega tunnistatakse koondumine siseturu ja EMP lepingu toimimisega kokkusobivaks (Juhtum M.8870 – E.ON/Innogy) (teatavaks tehtud numbri C(2019) 6530 all) (Ainult ingliskeelne tekst on autentne) 2020/C 379/07