2011/216/ES: Apvienotās lauksaimniecības komitejas, kura izveidota ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem, Lēmums Nr. 1/2011 ( 2011. gada 31. marts ) par grozījumiem Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīguma par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem 3. pielikumā