Nõukogu direktiiv, 6. aprill 1976, millega muudetakse viiendat korda nõukogu 23. oktoobri 1962. aasta direktiivi toidus lubatud värvaineid käsitlevate liikmesriikide eeskirjade ühtlustamise kohta