Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 3. oktober 2002.