Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu riigiabi käsitleva protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2