Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused$