Kirjalik küsimus E-003961/11 Sabine Wils (GUE/NGL) komisjonile. Elektri- ja elektroonikaseadmete ebaseaduslik eksport kasutatud sõiduautodes mereteed mööda