Kohtuasi T-591/14: Üldkohtu 25. septembri 2015. aasta otsus – BSH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PerfectRoast) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi PerfectRoast taotlus — Registreerimisest keeldumine — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kirjeldavus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)