Uredba Komisije (EGS) št. 1461/92 z dne 4. junija 1992 o peti spremembi Uredbe (EGS) št. 2159/89 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje posebnih ukrepov za oreške in rožiče, kakor predvideva naslov IIa Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72