Rozporządzenie Komisji (EWG) Nr 1461/92 z dnia 4 czerwca 1992 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie (EWG) nr 2159/89 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72