Verordening (EEG) nr. 1461/92 van de Commissie van 4 juni 1992 tot vijfde wijziging van Verordening (EEG) nr. 2159/89 houdende bepalingen voor de toepassing van de in titel II bis van Verordening (EEG) nr. 1035/72 van de Raad vastgestelde specifieke maatregelen voor dopvruchten en sint-jansbrood