Ir-Regolament Tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1461/92 ta’ l-4 ta’ Ġunju 1992 li jemenda għall-ħames darba r-Regolament (KEE) Nru 2159/89 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ miżuri speċjali għall-ġewż u locust beans kif hemm ipprovdut fit-Titolu IIa tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1035/72