Kommissionens forordning (EØF) nr. 1461/92 af 4. juni 1992 om femte ændring af forordning (EØF) nr. 2159/89 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for nødder og johannesbrød, der er fastsat i afsnit IIA i Rådets forordning (EØF) nr. 1035/72