Komisjoni määrus (EÜ) nr 1264/2008, 16. detsember 2008 , millega kehtestatakse kindlasummaline tasu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrguga seotud põllumajandusaruande kohta alates 2009. aruandeaastast