KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2446/95, annettu 18 päivänä lokakuuta 1995, yhteisön sekä Viron tasavallan, Latvian tasavallan ja Liettuan tasavallan kanssa tehdyissä vapaakauppasopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 1995 esitettyjen tiettyjen maito- ja maitotuotealan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä