Ühise põllumajanduskomitee otsus nr 1/2020, 31. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 12. lisa muutmise kohta [2020/1386]