kohtuasi C-866/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 27. novembril 2019 – SC versus Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie Wydziałowi Realizacji Umów Międzynarodowych