Lieta C-594/19 P: Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 2. augustā Deutsche Lufthansa AG iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 17. maija rīkojumu lietā T-764/15 Deutsche Lufthansa AG/Eiropas Komisija