Kirjalik küsimus E-012420/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. VP/HR – Maikel Nabili vangistamine