Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon soovituste kohta riigipeadele ja valitsusjuhtidele, kes kogunevad 24. novembril 2017 Brüsselisse idapartnerluse viiendale tippkohtumisele