Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8978 – AMF / KLP / Stena Sphere / Stena Renewable) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)