Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 11. července 2014$