Решение на Общия съд (трети състав) от 11 юли 2014 г. $