Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/64, 16. jaanuar 2015 , millega 224. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud