Písemný dotaz E-5062/10 Diane Dodds (NI) Komisi. Nestabilita na trhu s mlékem a mléčnými výrobky