Nařízení Komise (ES) č. 836/2006 ze dne 6. června 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej pšenice obecné na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury