Lieta T-238/20: Vispārējās tiesas 2021. gada 17. februāra spriedums – Ryanair/Komisija (Valsts atbalsts – Gaisa transporta tirgus Zviedrijā, no Zviedrijas un uz Zviedriju – Aizdevumu garantijas, kuru mērķis ir atbalstīt aviosabiedrības saistībā ar Covid-19 pandēmiju – Lēmums necelt iebildumus – Valsts atbalsta pasākumu pagaidu regulējums – Pasākums, kas ir paredzēts nopietnu traucējumu novēršanai kādas dalībvalsts tautsaimniecībā – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Vienlīdzīga attieksme – Samērīgums – Kritērijs par Zviedrijas iestāžu izsniegtas licences esamību – Atbalsta pozitīvās ietekmes neizsvēršana ar tā negatīvo ietekmi uz tirdzniecības apstākļiem un uz neizkropļotas konkurences saglabāšanu – LESD 107. panta 3. punkta b) apakšpunkts – Ratio legis – Pienākums norādīt pamatojumu)