Komisjoni määrus (EL) 2020/771, 11. juuni 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ja komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa toidu lisaaine annaato, biksiini, norbiksiini (E 160b) osas (EMPs kohaldatav tekst)