Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon Otsus nr E7, 27. juuni 2019, milles käsitletakse koostöö ja teabevahetuse praktilist korda senikauaks, kuni liikmesriigid on sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetamise süsteemi (EESSI) täielikult kasutusele võtnud (EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst) 2020/C 73/04