Kirjalik küsimus E-009599/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) komisjonile. Määruse (EÜ) nr 883/2004 tõlgendamise probleemid kaht pensionit saavate inimeste puhul – järelküsimus