Pisemne zapytanie E-008813/11 Cornelis de Jong (GUE/NGL) do Rady. Naruszenie przez FRONTEX praw człowieka przy przyjmowaniu uchodźców w Grecji