Decizia (UE) 2020/1831 a Consiliului din 30 noiembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului mixt instituit prin Acordul de parteneriat economic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele părți la APE din SADC, pe de altă parte, în ceea ce privește ajustarea anumitor cantități de referință prevăzute în anexa IV la acordul respectiv