Pisemne zapytanie E-0863/10 skierował: Konrad Szymański (ECR) do Komisji. Dyskryminacja polskich rodziców przez austriacki Jugendamt