Заключение на генералния адвокат Lenz представено на12 ноември 1985 г.