Besluit (EU) 2020/2138 van de Raad van 15 december 2020 inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité