A Tanács (EU) 2020/2138 határozata (2020. december 15.) az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Grúzia közötti, közös légtér létrehozásáról szóló megállapodással létrehozott vegyes bizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében képviselendő álláspontról