Rådets afgørelse (EU) 2020/2138 af 15. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Fælles Udvalg nedsat i henhold til aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side til vedtagelsen af Det Fælles Udvalgs forretningsorden