Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2138, ze dne 15. prosince 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru k přijetí jednacího řádu smíšeného výboru