Решение (ЕС) 2020/2138 на Съвета от 15 декември 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет