Kirjalik küsimus E-010125/10 Zigmantas Balčytis (S&D) komisjonile. ELi rahastatavate ELi energiainfrastruktuuri projektide juhtimise ja erastamise eeskirjad