Bekendtgørelse til den registrerede, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets forordning (EU) 2017/1509 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/1568 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea