Kirjalik küsimus E-009350/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Toidu raiskamine, kõlblikkusaeg ja nälg