Kohtuasi T-730/20: 16. detsembril 2020 esitatud hagi – ON versus komisjon