KOMISJONI ARUANNE Euroopa Liidus avamere nafta- ja gaasiammutusprotsesside ohutust käsitlev 2017. aasta aruanne