Komisjoni määrus (EÜ) nr 912/2006, 20. juuni 2006 , roosuhkru impordilitsentside andmise kohta teatavate tariifikvootide ja sooduslepingute alusel