Věc T-266/19: Žaloba podaná dne 20. dubna 2019 — gastivo portal v. EUIPO — La Fourchette (Ztvárnění vidličky na zeleném pozadí)