Administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen Genomsnittliga kostnader för vårdförmåner 2020/C 164/07