Kohtuasi T-333/09: Üldkohtu 20. septembri 2012 . aasta otsus — Poola versus komisjon (EAFRD — „Ümbersuunamine” — Kulude jaotus liikmesriikide vahel — Vahetegemine vanade liikmesriikide ning nende liikmesriikide vahel, kes ühinesid liiduga 2004. aastal — Määruse (EÜ) nr 73/2009 artikli 9 lõige 2 — Solidaarsus — Võrdne kohtlemine — Põhjendamiskohustus)