ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2145/02 υποβολή: Fernando Fernández Martín (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Λεσότο.