Verordening (EU) 2021/93 van de Commissie van 25 januari 2021 tot vaststelling van een sluiting van de visserij op haring in de wateren van de Unie, wateren van de Faeröer, Noorse wateren en internationale wateren van 1 en 2 voor vaartuigen die de vlag van Polen voeren